Jeśli obecnie planowane zmiany ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzające mechanizm podzielonej płatności zostaną pozytywnie zaopiniowane i trafią do Sejmu możemy się spodziewać nowej metody płatności za faktury VAT.

Przypominając, mechanizm podzielonej płatności polegał będzie na tym, że podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazanym podatkiem VAT związaną z dostawą towarów lub wykonaniem usługi zarówno przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usług jak i przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi, mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.

W tej sytuacji płatność za nabyte towary lub usługi będzie dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie odprowadzana na rachunek bankowy dostawcy a pozostała kwota odpowiadająca wartości podatku VAT trafiałaby na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT.

Środki zgromadzone na rachunku VAT przez cały czas będą należały do podatnika VAT. Zgodnie z założeniami organy podatkowe nie będą miały dostępu do tych rachunków a co za tym idzie nie będą mogły samodzielnie dokonywać na tych rachunkach operacji finansowych.

Takiej swobody nie będzie miał również sam podatnik. Wszystkie operacje na rachunku VAT z wykorzystaniem tych środków będą ograniczały się do przelewu na rachunek VAT innego przedsiębiorcy lub opłaceniu zobowiązań wynikających z podatku  VAT do urzędu skarbowego.

Aby dokonać innych transakcji na tym koncie podatnik będzie musiał się zwrócić z wnioskiem do urzędu skarbowego o dokonanie przelewu pieniędzy na rachunek bankowy prowadzony dla celów działalności gospodarczej.

Przed wydaniem opinii urząd skarbowy przeprowadzi kontrolę u podatnika i zdecyduje, czy uwolnienie środków finansowych zgromadzonych na rachunku VAT jest bezpieczne z punktu widzenia organu podatkowego. Na podjęcie i wydanie decyzji o uruchomieniu możliwości przelania środków oraz o wysokości przelewu naczelnik urzędu skarbowego będzie miał 90 dni.

Wprowadzenie rachunku VAT zmieni również obecne regulacje występujące w prawie bankowym. Każdy bank będzie zobowiązany do otworzenia i prowadzenia dla każdego przedsiębiorcy rachunek VAT nie pobierając przy tym opłat ani prowizji. Banki już przygotowują się do zmiany i zgodnie z projektem, przepisy odnoszące się do banków wejdą w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia ustawy.

Ponieważ sama decyzja o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności będzie zależała od woli podatnika ministerstwo finansów chce zachęcić jak największą ilość płatników do wyboru tego mechanizmu. Podatnicy, którzy dobrowolnie podejmą decyzję o zastosowaniu split payment nie będą musieli obawiać się o konsekwencje związane z zaległościami podatkowymi dostawcy.

W obecnym stanie prawnym, jeśli nasz dostawca towarów lub usług nie odprowadzi należnego podatku VAT do urzędu skarbowego to organ podatkowy może dochodzić zapłaty tego podatku od odbiorcy towarów lub usług.