TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE DLA NIEVATOWCA

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie każdy przedsiębiorca zakładający działalność gospodarczą musi być zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. Ustawa bowiem przewiduje zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe.

Zwolnienie podmiotowe to inaczej zwolnienie z uwagi na obroty. W tej sytuacji przedsiębiorca do momentu przekroczenia w danym roku podatkowym kwoty obrotów w wysokości 200.000 zł nie musi się rejestrować do VAT. Kwota obrotu jest wykazana w stosunku rocznym więc jeśli zakładamy działalność w trakcie trwania roku podatkowego to limit opisanego wcześniej zwolnienia należy przeliczyć proporcjonalnie.

Zwolnienie podmiotowe nie ma zastosowania przy każdej działalności gospodarczej. W art. 113 ust.13 ustawy o VAT są wymienieni podatnicy, którzy nie mogą skorzystać z tego zwolnienia. Bardzo często przedsiębiorcy zakładając działalność gospodarczą wpisują kod PKD odpowiadający usługom doradczym. Usługi doradcze nie mogą skorzystać z wyżej opisanego zwolnienia podmiotowego.

Jeśli natomiast dla naszej działalności nie ma innego kodu PKD a niżeli ten zawierający w swym zakresie „doradztwo” a „doradztwo” to jest tylko jedną z kilku usług to możemy skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Wówczas należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym pismo z informacją, że w danym roku podatkowym będziemy korzystać ze zwolnienia podmiotowego oraz, że nie będziemy świadczyć usług doradczych a jedynie te pozostałe zawarte w kodzie PKD.

 

Co w sytuacji, gdy nie jesteśmy zarejestrowani na podatek VAT a będziemy chcieli dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych?

Wówczas składamy do właściwego dla nas organu podatkowego druk VAT-R czyli zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług. Wypełniamy część A w której wykazujemy, który organ podatkowy jest dla nas właściwy. Wypełniamy część B wypełniając dane podatnika. W części C.1 zaznaczamy pozycję 30 oraz wpisujemy datę, od której korzystamy ze zwolnienia. Zazwyczaj jest to dzień rozpoczęcia działalności. Następnie w części C.3 zaznaczamy pozycję 59 a w pozycji 61 wpisujemy datę, od której będziemy dokonywali transakcji wewnątrzwspólnotowej.

Ważne, aby wniosek był złożony na właściwym druku. Na dole strony, po prawej stronie w nawiasach jest numer deklaracji. Przed wypełnieniem dobrze jest sprawdzić na stronie ministerstwa finansów czy czasem nie obowiązuje już nowy druk.

Wnioski VAT-R składane od lipca 2017 roku mają na dole numer (13).

Ważnym jest również fakt złożenia VAT –R przed dokonaniem transakcji wewnątrzwspólnotowej.