Dopiero, co urzędy i podatnicy uporali się z licznymi zmianami wprowadzonymi w 2017 roku w ustawie o podatku od towarów i usług a już szykują się nowe zmiany i to wcale nie mniejsze.

Wszystko, bowiem wskazuje na to, że w 2018 roku ustawa o podatku od towarów i usług, potocznie zwana ustawą o VAT, zostanie rozszerzona o art.108 wprowadzając tym samym mechanizm podzielonej płatności.

Split payment czy tak zwany mechanizm podzielonej płatności to kolejne narzędzie mające na celu uszczelnienie płatności podatku od towarów i usług.

Jak podaje ministerstwo finansów dochody budżetu z tytułu podatku VAT stanowią obecnie 39,64% dochodów budżetu państwa. Od 2008 roku obserwuje się wzrost luki w podatku VAT wynikającej z różnicy między podatkiem należnym (podatek, który teoretycznie mamy do zapłaty do urzędy skarbowego) a podatkiem faktycznie pobranym (tym, który rzeczywiście jest wpłacany). Na zlecenie Komisji Europejskiej zostały przygotowane wyliczenia, z których wynika, że luka w podatku VAT wynosi około 10 mld euro.

Ponad połowa tej kwoty związana jest z uchylaniem się od obowiązku zapłaty podatku i działalności „szarej strefy”. Chcąc uszczelnić ten system ministerstwo finansów chce wprowadzić od 2018 właśnie mechanizm podzielonej płatności, który teoretycznie ma pomóc w walce z nieprawidłościami.

Jeśli zmiany zostaną uchwalone to podatnicy, którzy otrzymali fakturę VAT z wykazanym podatkiem, zarówno przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi jak i przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi, mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.

W tej sytuacji płatność za nabyte towary lub usługi będzie dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie odprowadzana na rachunek bankowy dostawcy a pozostała kwota odpowiadająca wartości podatku VAT trafiałaby na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Takie rozwiązanie ma zablokować możliwość wyłudzenia podatku przez dostawcę towaru lub usługi, ponieważ pośrednik nie otrzyma całej kwoty brutto i będzie miał ograniczone możliwości dysponowania otrzymanymi środkami.

To czy zostanie zastosowany mechanizm podzielonej płatności zależeć będzie, zgodnie z projektem ustawy, wyłącznie od nabywcy towarów i usług. Jednak podjęta przez niego decyzja będzie miała konsekwencje dla jednej jak i drugiej strony.

Zmiany w ustawie o VAT będą miały również konsekwencje dla prawa bankowego. To, co ewentualnie się zmieni oraz jak będzie funkcjonować rachunek VAT przeczytacie Państwo tutaj.